top of page

​FAMILIERÅDGIVNING

1. ER JERES FAMILIE I FORANDRING ?

2. HVAD ER DET GODE FAMILIELIV ?

3. HVORDAN REJSER MAN SOM FAMILIE ?

1. ER JERES FAMILIE I FORANDRING ?

Travlhed og stress symptomer er blevet hverdagskost. Mange børnefamilier drømmer om en hverdag med mere frihed. Hverdagen bliver et spørgsmål om at overleve frem for at leve. Vi holder op med at mærke os selv og hvad det egentlig er, vi vil. Vi bliver ydrestyrede i stedet for at være indrestyrede. Samfundets normer får lov til at sætte rammerne for vores trivsel og lykke.

En ting er at erkende det, noget andet og langt sværere er at skabe en forandring.

 

Som familierådgiver kan jeg hjælpe jer til en hverdag med mere overskud med fokus på det gode liv for netop jeres familie.

 

Jeres forandringer kan fx handle om:

 • At etablere jer som ny sammenbragt familie.

 • At blive en familie efter et nyt barn er kommet til verden.

 • At blive forældre til et skolebarn.

 • At få et vellykket samarbejde efter skilsmisse.

2. HVAD ER DET GODE FAMILIELIV ?

 

Vores liv er præget og styret af blandt andet de sociale medier. Vi fodres med billeder af det rigtige liv og den rigtige måde at være forældre og familie på. Vi vil godt gøre det aller bedste for vores børn og gerne endnu bedre end vores opvækst (uanset hvor god/dårlig den har været). 

 

Vi glemmer at stoppe op og tænke. Vi glemmer refleksionen over, hvad der er det rigtige for os. Vi følger det spor, der er lagt ud og tager ikke stilling til, om vi er på rette vej. Det kan føre til en følelse af magtesløshed, en følelse af ikke at være god nok.

 

For hvad måler vi os selv på?

 

Og hvordan kan vi blive gode nok, når ikke vi har os selv med i det liv, vi er endt med at leve?

 

Hvis ikke vi stopper op og mærker efter, tager stilling og handler, ender vi som sure og udmattede udgaver af os selv. Vi mister overskuddet til at være til stede i vores liv og for vores familie. Hører du også dig selv tænke eller sige højt

“det skal bare overstås, og så kan vi…..”? Med denne tænkning, går vi glip af livet lige her og nu. Sådan skal livet ikke nødvendigvis være. 

Jeg kan hjælpe jer med at sætte fokus på blandt andet:

 

 • At turde stå ved egne værdier som familie.

 • At få øje på de ting, der ubevidst styrer vores familieliv.

 • At få defineret hvilke værdier jeres familie har.

 • At lære at rumme forskelligheder i jeres familie.

UDTALELSE:

Som mor til en tre-årig dreng, havde jeg mange følelser og tanker om min rolle og hvordan jeg håndterede den. Anita har hjulpet mig med at få afdækket uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og til at finde vej til min måde at være mor på. Anita er meget lyttende og empatisk, og det har føltes trygt at gå i et forløb hos hende. 

- Anonym 

F8180748-79F9-4A6C-A14A-0CBC2E0C323C (1)
401D36BF-F6DB-4931-A58E-85835C33E181.jpg

3. HVORDAN REJSER MAN SOM FAMILIE ?

Hvis I som familie står overfor ud- og indstationering eller hvis I har valgt at tage på en længere rejse, vil det medføre en del forandringer for hele familien.

 

At flytte sig fysisk, kan sætte gang i mange modsatrettede følelser for alle parter. Meget tid sammen kan være en udfordring.

 

Det kan være I kæmper med spørgsmål som

“har jeg valgt rigtigt?” eller “lander jeg nogen sinde i det her?”.

En flytning kan nemt skubbe til vores indre balance, og det kan i de situationer være en god ide at få hjælp til at få sat ord på de ting, som er svære. Fokus kan nemt komme til at være på de fysiske rammer og den part som arbejder. Ofte glemmes familien, og det er min erfaring, at hvis ikke familien fungerer, fungerer resten heller ikke. Der kan være behov for afklaring af værdier i familien. Der sker nemlig ofte det, at vi får øje på hinanden på en ny måde, når vi bevæger os væk fra det trygge. Det kan medføre nye situationer og konflikter.

Der er ikke en skabelon - one size fits all – familier har forskellige behov. Jeg kan være med til at få sat ord på de tanker og følelser, der er forbundet med at rejse ud - uanset hvilken type rejse, I er på. 

Jeg har det seneste år rådgivet familier i netop i denne situation hos Freeliving.

Dit netværk hjemmefra kan have svært ved at sætte sig ind i de tanker og følelser, der opstår, når man tager familien op ved roden. Det samme gør sig gældende, når du kommer hjem efter et længerevarende ophold i udlandet. Du har ændret dig og taget noget med dig fra udlandet. Det har for altid ændret dit syn på visse ting i livet. Det mærker du, når du igen står på velkendt landjord. De færreste falder bare naturligt ind igen. Det kan slå mange ud, for hvorfor er det pludselig svært at komme ”hjem”? 

Jeg tilbyder rådgivning til hele familien med fokus på:

 • Når familien er tættere sammen, fylder konflikterne mere.

 • Hvordan bliver familien klar til at komme afsted ?

 • Den forandring du tager med dig hjem, er usynlig for andre.

UDTALELSE:

Vi landede i Danmark med et barn på 2 år og et spædbarn på 2 mdr. Vi forsøgte at lande praktisk og mentalt. Det var hårdt. Vi skulle både rumme dårlig samvittighed overfor børnene, konflikter mellem os forældre, kampen med at finde vores plads blandt venner og familie og melde os ind i landet igen. Vi fik begge konstateret en fødselsdepression. Men efterfølgende tænker jeg, at det ‘bare’ var flytte-stress i ekstrem grad. Vi kunne virkelig godt have brugt rådgivning fra en som dig og på den måde have forstået os selv bedre.”

- Louise Lund

UDTALELSE:

“Da jeg rejste væk i 2 år med min familie, var jeg så splittet mellem følelsen af glæde over at forfølge min drøm og sorg over, at det ikke føltes “rigtigt”. Jeg var ked af det og kunne ikke lande i alt det nye. Jeg landede først, da jeg satte ord på og tillod mig at give plads til alle følelserne. Anita hjalp mig med denne proces og jeg tillod mig derefter at være nysgerrig på mine egne til tider modsatrettede følelser.”

- Cille Rosentoft

bottom of page